Pilatesin Temel İlkeleri

Joseph Pilates yöntemini zihin,vücut ve ruhu bir araya getirmek ve geliştirmek için bir yol olarak görmekteydi.Pilates yönteminde bazı önemli ilkeler bulunmaktadır.

Peki nedir bunlar?

NEFES

Nefes zihin ve vücut arasındaki esas bağlantı noktasıdır.Pilates dağınık zihnimizi tekrar vücudumuza ve yapmamız gerekenlere yönlendirir. Pilates var oluşumuzun temel ve doğumdan ölüme kadar bize eşlik eden ritimdir.D&D Pilates Studio’muzda yaptığımız hareketlerle ilgili farkındalık yaratmak,dokularınız arasında oksijen geçişini arttırmak ve akciğerlerimizin kapasitesini yükseltmek için nefes her harekete entegre edilmiştir.

KONSANTRASYON

Konsantre olmak; yapılan işin kontrolünü elinizde tutmak demektir.Konsantrasyon olmaksızın yapılan egzersizler formlarını ve amaçlarını kaybederler.

KONTROL

Kontrol; tüm egzersizler sırasında uygun form, diziliş ve eforu anlamak ve sürdürebilmektir.Pilates egzersizleri zihnin hareketler ve vücudun sarf ettiği efor üzerinde kontrolü olmadan gerçekleştirilemez.

MERKEZLEME

Pilates’te tüm hareketler merkezden dışarı doğru yapılır.Bu tür egzersizlerin esas özeliği güçlü,sabit ve esnek bir merkez geliştirmektir.

KESKİNLİK

Uygun form dizilişi anlamak ve egzersizleri etkin biçimde gerçekleştirmek pratikle oluşur. Keskinlik konsantrasyon,kontrol,merkezleme ve pratiğin ürünüdür.

DENGELİ KAS GELİŞİMİ

Doğru dizilim ve formu anlamak,geliştirmek ve sürdürmek esastır.Pratikle bu ilkeler kendiliğinden meydana gelir ve duruşun düzgünleşmesi,konforun artması ve fiziksel kabiliyetlerin gelişmesiyle sonuçlanır.

RİTİM / AKICI HAREKETLER

Tüm hareketler ritim ve akış duygusuyla yapılır.Akış düzgün,zarif ve fonksiyonel hareketler oluşturur.Eklemlerimize yüklenen stresi azaltır ve vücudumuzu düzgün biçimde akan bir bütüne dönüştüren hareket döngüleri geliştirir.

TÜM VÜCUDUN HAREKET ETMESİ

Pilates esasen entegrasyonla ilgilidir.Hareketi düzgün biçimde akan tüm vücut deneyimine entegre etmek ; vücudu zihin ve ruhu dengeli bir bütün haline getirmektir.

RAHATLAMA

Zihnen ve bedenen sağlıklı olmak için,efor ve rahatlama arasındaki dengenin iyi anlaşılması gerekmektedir.Pilates’te egzersizi tamamlamak için harcanması gereken efor miktarını doğru anlamalıyız.